सामुदायिक तथा संस्थागत विद्यालयहरुको आ. वा. २०७४/७५ सम्मको लेखापरिक्षणको लागि सूचिकृत हुने बारे

सूचिकृत हुनकाे लागि रजिष्टर्ड लेखापरिक्षकहरूले तलकाे  फाइल हेर्नुहुन अनुरोध छ ।