कर्मचारीहरु

Photo Name Designation Section Email Phone
गणेश विक्रम बस्नेत प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत प्रशासन thedingla@gmail.com 977-9852027991
विष्णुप्रसाद कोईराला प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत प्रशासन bishnu20nu@gmail.com 9851118305
ध्यान कुमार थापा प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत प्रशासन 9851195271
श्याम कुमार राई शाखा अधिकृत प्रशासन ९८५१०६६७२६
मणिराम तामाङ वि.नि. शिक्षा शाखा shadanandanagarpalika@gmail.com ९८४२१६३०१३
कुल प्रसाद ताजपुरिया योजना अधिकृत योजना शाखा georgeadynkaypey@gmail.com 9852081123
तुल वहादुर राई पशु स्वास्थ प्राविधिक पशु शाखा ९८४१३७१९९९
निमदोर्जे तामाङ्ग शाखा अधिकृत रोजगार सेवा केन्द्र ntamang93@yahoo.com 9841854976
डम्बरकुमार लिम्बू सूचना प्रविधि अधिकृत सुचना तथा प्रविधी ito.shadananda@gmail.com 9842586404
केशव प्रसाद गुरागाई सूचना अधिकारी प्रशासन तथा स्टोर keshabguragain@gmail.com ९८५२०५२५३५
राजेश भट्ट खरिदार योजना शाखा rajeshbhattasalma@gmail.com ९८६२०३२३१८
खेमवन्धु अधिकारी खरिदार वडा सचिव 4,5 9862002329
फुर्दोवी शेर्पा खरिदार वडा सचिव ९ ९७४२०७०६३१
दिनेश कार्की ह. स.चा. ९८०३३६७०९४
ईश्वर श्वेष्ठ ह. स.चा. ishsargam@gmail.com ९८४०२०४१०४
गोपाल तामाङ का. स. सरसफाई
बसन्त चौधरी इन्जिनियर भुकम्प प्राधिकरण er.bashantcivil14@gmail.com ९८६३६५४८२८
सन्सार कुथुमी राई ना.सु योजना शाखा sansarkuthumi91@gmail.com ९८६१८८८२८९
ओमनाथ पाठक सव.इन्जिनियर प्राविधिक ९८४२४४३५७५
मनोज कार्की शाखा अधिकृत प्रशासन ९८५२०२९८८०
नरेश राई लेखापाल लेखा ९८४२१२१९७२
ई. बिमलमान राई इन्जिनियर प्राबिधिक sampangbimal@gmail.com 9849636867
सुरेन कुमार माझी प्रा. स. कृषि majhisuren11@gmail.com ९८६२२०९७५१
सुन्दर श्रेष्ठ हेल्थ असिष्टेन्ट स्वास्थ ९८४२०९८४०४
सिर्जना नेपाली प्रा. स. कृषि srjnnpl@gmail.com ९८६२८५२५९९
उपेन्द्र भट्ट वाडा सचिव वडा नं. ६ र ७ ९८५२०५२५२५
अम्बर बहादुर राई अ. स. ई. वडा सचिव २ र ३ ९८१३६७०५९४
धन बहादुर तामाङ खरिदार वडा सचिव ८ ९८६२०६५६७५
शंकर कुमार स्रेष्ठ खरिदार वडा सचिव १० र ११ ९८६२१४२१५५
ध्यान बहादुर तामाङ अ. स. ई. वडा सचिव १३ र १४ ९८५२०५२३२७
राज किशोर यादव हेल्थ असिष्टेन्ट आर्युबेद rajkishoryadav932@gmail.com 9817774559
राजेश दाहाल लेखा सहायक लेखा ९८४२३३४२८७ , ९८०५३९७८१०
निल बहादुर दाहाल का. स. 9842138223
पासाङ शेर्पा ह. स.चा. ९८०४३१०८५६
महेशचन्द्र नेपाल हेल्थ असिष्टेन्ट स्वास्थ्य 9842637273
चम्पा सिं तामाङ का. स. ९८०७०२१९९८
राम कुमार स्रेष्ठ का. स. ९८११०१६६९
कुमार तामाङ का. स. ९८०५३८२६७१
कोशलेन्द्र यादव सव. ओभरसियर भुकम्प प्राधिकरण yadavkosoal05@gmail.com ९८४२५२७०७१
माचिन्द राई अ. स. ई. ९८४२११४६०८
अन्जना तामाङ अ. स. ई. भुकम्प प्राधिकरण ९८०४३३८२२९
महेश कार्की अ. स. ई. प्राबिधिक 9852052961
कुशल राई अ. स. ई. प्राबिधिक 9852085064
टशी शेर्पा लेखा सहायक ९७४१४३८८९४
राजकुमार तामाङ्ग का. स. ९८४२५६२७४१, ९८००९०९५२४
रोजन कुमार शाह पशु प्राविधिक पशु सेवा केन्द्र rojankumarsah145@gmail.com ९८११३१०४७९
तुलसी बस्नेत खानेपानी टेक्निसियन खानेपानी 97472009058