FAQs Complain Problems

सूचना

कर्मचारीहरु

Photo Name Designation Section Email Phone
ध्यान कुमार थापा प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत प्रशासन 9851195271
मणिराम तामाङ वि.नि. शिक्षा शाखा shadanandanagarpalika@gmail.com ९८४२१६३०१३
राजेश भट्ट खरिदार योजना शाखा rajeshbhattasalma@gmail.com ९८६२०३२३१८
ई. बिमलमान राई इन्जिनियर प्राबिधिक sampangbimal@gmail.com 9849636867
सुन्दर श्रेष्ठ हेल्थ असिष्टेन्ट स्वास्थ ९८४२०९८४०४
सिर्जना नेपाली प्रा. स. कृषि srjnnpl@gmail.com ९८६२८५२५९९
ओमनाथ पाठक सव.इन्जिनियर प्राविधिक ९८४२४४३५७५
मनोज कार्की शाखा अधिकृत प्रशासन ९८५२०२९८८०
खेमवन्धु अधिकारी खरिदार वडा सचिव 4,5 9862002329
अम्बर बहादुर राई अ. स. ई. वडा सचिव २ र ३ ९८१३६७०५९४
धन बहादुर तामाङ खरिदार वडा सचिव ८ ९८६२०६५६७५
फुर्दोवी शेर्पा खरिदार वडा सचिव ९ ९७४२०७०६३१
शंकर कुमार स्रेष्ठ खरिदार वडा सचिव १० र ११ ९८६२१४२१५५
ध्यान बहादुर तामाङ अ. स. ई. वडा सचिव १३ र १४ ९८५२०५२३२७
चम्पा सिं तामाङ का. स. ९८०७०२१९९८
राम कुमार स्रेष्ठ का. स. ९८११०१६६९
पासाङ शेर्पा ह. स.चा. ९८०४३१०८५६
कुमार तामाङ का. स. ९८०५३८२६७१
दिनेश कार्की ह. स.चा. ९८०३३६७०९४
ईश्वर श्वेष्ठ ह. स.चा. ishsargam@gmail.com ९८४०२०४१०४
सुरेन कुमार माझी प्रा. स. कृषि majhisuren11@gmail.com ९८६२२०९७५१
महेशचन्द्र नेपाल हेल्थ असिष्टेन्ट स्वास्थ्य 9842637273
निल बहादुर दाहाल का. स. 9842138223
गोपाल तामाङ का. स. सरसफाई
बसन्त चौधरी इन्जिनियर भुकम्प प्राधिकरण er.bashantcivil14@gmail.com ९८६३६५४८२८
कोशलेन्द्र यादव सव. ओभरसियर भुकम्प प्राधिकरण yadavkosoal05@gmail.com ९८४२५२७०७१
माचिन्द राई अ. स. ई. ९८४२११४६०८
अन्जना तामाङ अ. स. ई. भुकम्प प्राधिकरण ९८०४३३८२२९
राज किशोर यादव हेल्थ असिष्टेन्ट आर्युबेद rajkishoryadav932@gmail.com 9817774559
महेश कार्की अ. स. ई. प्राबिधिक 9852052961
कुशल राई अ. स. ई. प्राबिधिक 9852085064
टशी शेर्पा लेखा सहायक ९७४१४३८८९४
राजकुमार तामाङ्ग का. स. ९८४२५६२७४१, ९८००९०९५२४
रोजन कुमार शाह पशु प्राविधिक पशु सेवा केन्द्र rojankumarsah145@gmail.com ९८११३१०४७९
तुलसी बस्नेत खानेपानी टेक्निसियन खानेपानी 97472009058
तुल वहादुर राई पशु स्वास्थ प्राविधिक पशु शाखा ९८४१३७१९९९
नरेश राई लेखापाल लेखा ९८४२१२१९७२
उपेन्द्र भट्ट वाडा सचिव वडा नं. ६ र ७ ९८५२०५२५२५
डम्बरकुमार लिम्बू सूचना प्रविधि अधिकृत सुचना तथा प्रविधी ito.shadananda@gmail.com 9842586404
श्याम कुमार राई शाखा अधिकृत प्रशासन ९८५१०६६७२६
विष्णुप्रसाद कोईराला प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत प्रशासन bishnu20nu@gmail.com 9851118305
केशव प्रसाद गुरागाई सूचना अधिकारी प्रशासन तथा स्टोर keshabguragain@gmail.com ९८५२०५२५३५
गणेश विक्रम बस्नेत प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत प्रशासन caoshadananda@gmail.com 977-9852027991
कुल प्रसाद ताजपुरिया योजना अधिकृत योजना शाखा georgeadynkaypey@gmail.com 9852081123
निमदोर्जे तामाङ्ग शाखा अधिकृत रोजगार सेवा केन्द्र ntamang93@yahoo.com 9841854976
सन्सार कुथुमी राई ना.सु योजना शाखा sansarkuthumi91@gmail.com ९८६१८८८२८९
राजेश दाहाल लेखा सहायक लेखा ९८४२३३४२८७ , ९८०५३९७८१०
रामसागर यादव लेखापाल आर्थिक प्रशासन शाखा shadanandanagarpalikalekha@gmail.com 9844642868