तपाईहरु लाई षडानन्द नगरपालिका को सेवा कस्तो लागिरहेको छ?

सन्तोषजनक छ्।
20% (3 votes)
सन्तोषजनक छैन।
80% (12 votes)
Total votes: 15