सम्पूर्णमा, अत्यन्त जरुरी सूचना !!! यस षडानन्द नगरपालिका क्षेत्रमा कोभिड-१९ को पोजेजिभ (केस) संक्रमण कायमै भएको हुँदा Contact Tracing जारी रहेकोले थप ३ दिन सेवा बन्द हुने सबैमा सूचीत गरिएको छ ।