षडानन्द नगर बाहिर रहनुभएका सम्पूर्ण नगरवासीहरु जो आफ्नो गृह नगर फर्कन चाहनुहुन्छ सबैमा अत्यन्त जरुरी सूचना !!!