FAQs Complain Problems

सूचना

मेडिकल अधिकृत (आठौं तह) र फार्मेसी सहायक (पाँचौ) पदहरुको लिखित तथा अन्तर्वार्ता परीक्षाको अन्तिम नतिजा प्रकाशन गरिएको सम्बन्धी सूचना ।

मेडिकल अधिकृत (आठौं तह) र फार्मेसी सहायक (पाँचौ) पदहरुको लिखित तथा अन्तर्वार्ता परीक्षाको अन्तिम नतिजा प्रकाशन गरिएको सम्बन्धी सूचना ।

षडानन्द नगरपालिका रहेको स्थान