कोभिड-१९ संक्रमक रोगको कारण अवरुद्ध रहेको विद्यालयको नियमित पठनपाठन सुचारु गर्न "विद्यार्थी सिकाइ सहजीकरण निर्देशिका, २०७७" कार्यन्वयन गर्ने बारे सूचना !!!