आ.व. २०७८/०७९ को लागि यस षडानन्द नगरपालिका अन्तर्गत प्रधानमन्त्री रोजगार कार्यक्रममा संलग्न हुन चाहने इच्छुक वेरोजगार व्यक्तिहरु न्यूनतम रोजगारीमा संलग्न हुनका लागि निवेदन दिने बारे सूचना !!!