FAQs Complain Problems

सूचना

सार्वजनिक खरीद / बोलपत्र सूचना

आ.व. २०७८/०७९ को लागि नदिजन्य पदार्थ (दुंगा,गिटि,बालुवा ) संकलन, उत्खनन् तथा बिक्री कर संकलन गर्ने कार्य सम्बन्धित शिलबन्दी बोलपत्र आव्हानको १५ दिने सूचना !!! (सूचना प्रकाशित मिति :२०७८/०४/१७)

नदिजन्य पदार्थ (दुंगा,गिटि,बालुवा ) संकलन, उत्खनन् तथा बिक्री कर संकलन गर्ने कार्य सम्बन्धित शिलबन्दी बोलपत्र आव्हानको १५ दिने सूचना !!! (सूचना प्रकाशित मिति :२०७८/०४/१७)

खाना तथा चियानास्ताको दररेट पेश गर्ने सम्बन्धी अत्यन्त जरुरी सूचना !!!

Pages