FAQs Complain Problems

सूचना

सार्वजनिक खरीद / बोलपत्र सूचना

औषधी तथा सर्जिकल सामाग्रीहरु र कार्यालय सामान तथा मसलन्द सामाग्री खरिद कार्यको  लागि बोलपत्र स्वीकृत गर्ने आशयको साथै स्वास्थ्य चौकी भवन निर्माण कार्यका लागि बोलपत्र आह्वान सम्बन्धी सूचना !!! (प्रकाशित २०८०/१२/१५)

षडानन्द नगरपालिका वडा नं ४ स्थित दिंला बजारको फालिचौतारा (भवन) पसल तथा व्यवसाय सञ्चालनार्थ भाडामा दिने सम्बन्धी दोश्रो पटकको सूचना !!!

Pages

षडानन्द नगरपालिका रहेको स्थान