FAQs Complain Problems

सूचना

स्वास्थ सेवाको अ•न•मि• तथा अ•हे•ब• पदको लिखीत तथा अन्तर्वार्ता परीक्षाफल सम्बन्धी अन्तिम सुचना

अ•न•मि• तथा अ•हे•ब• पदको अन्तर्वार्ता परीक्षाफल प्रकाशन  सम्बन्धी सुचना
अ•न•मि• तथा अ•हे•ब• पदको लिखीत परीक्षाफल प्रकाशन  सम्बन्धी सुचना

षडानन्द नगरपालिका रहेको स्थान