वैदेशिक रोजगारबाट फर्किएका तथा जान नपाएका युवाहरुको स्वरोजगार र उद्यम संचालनबारे क्षमता अभिवृद्धिका लागि निःशुल्क तालिमको आवेदन भर्ने समय थप ७ दिन गरिएको बारे सूचना !!!