सूचना तथा समाचार

वैदेशिक रोजगारबाट फर्किएका तथा जान नपाएका युवाहरुको स्वरोजगार र उद्यम संचालनबारे क्षमता अभिवृद्धिका लागि निःशुल्क तालिमको आवेदन भर्ने समय थप ७ दिन गरिएको बारे सूचना !!!

श्री १४ वटै वडा कार्यालयहरु, आ.व. २०७८/०७९ को प्रधानमन्त्री रोजगार कार्यक्रमको लागि अति विपन्न र जोखिममा परेका वेरोजगार व्यक्तिहरुलाई संलग्न गराउनको लागि फारम भर्न/भराउनका लागि यसै पत्रमा उल्लेखित निर्देशन वमोजिम फारम संकलन गर्नहुन अनुरोध छ ।

श्री १४ वटै वडा कार्यालयहरु,

षडानन्द नगरपालिका, दिङ्ला, भोजपुर ।

Pages