News and Notices

Information Based on the life of Balaguru Shadananda Adhikari

बाला गुरु षडानन्दको चित्र अंकित टिकट

षडानन्द अधिकारी प्रसिद्ध नाम बालागुरु षडानन्द नेपालका प्रसिद्ध समाजसेवी, आबाल ब्रह्मचारी साधु र शिक्षाप्रेमी व्यक्ति थिए। पूर्वी नेपालको 

Notice regarding employee appointment in the contract service

Notice regarding employee appointment in the contract service

 

Click here to download the relevant form for the application.

 

 

Pages