सामुदायिक भवनको लागि नि:शुल्क जग्गा उपलब्ध गराउने बारे सूचना ।