FAQs Complain Problems

सूचना

मिति २०७९/०९/०३ गते सञ्चालन भएको प्राविधिक सहायक विज्ञापन नं २०७९/०८०/१ (प्राविधिक सहायक पाँचौ) तह र रिटर्नी स्वयंसेवक विज्ञापन नं २०७९/०८०/४ पदको  अन्तिम नतिजा प्रकाशन गरिएको जानकारी सम्बन्धमा ।

षडानन्द नगरपालिका रहेको स्थान