क्याटलग विधिबाट सवारी साधन खरिद गर्ने सम्बन्धी सूचना !!!