कर्मचारीहरु

Photo Name Designation Section Email Phone
राजेश काफ्ले लेखा अधिकृत लेखा rajesh.kafle2003@gmail.com ९८५११०१६६६
राजेश भट्ट खरिदार rajeshbhattasalma@gmail.com ९८६२०३२३१८
मणिराम तामाङ वि.नि. shadanandanagarpalika@gmail.com ९८४२१६३०१३
उपेन्द्र भट्ट खरिदार ward secratery bhattaupendra123@gmail.com ९८५२०५२५२५
ई. प्रेम विक्रम सिं वस्नेत सुचना प्रविधि अधिकृत सुचना प्रविधि ito.shadanandamun@gmail.com ९८४९३७९७८५
पलट चौधरी प.चि. पशु सेवा ९८४१३५१५२८
अम्बिका राई ना. प्रा. स. कृषि ९८२५३५४२३९
दुर्गा देवि प्रधान ना. प्रा. स. कृषि ९८६२१४२७६०
पर्तिकला राई ना. प्रा. स. कृषि ९८०७१३८७७०
राजेन्द्र राई ना. प्रा. स. कृषि ९८११०१६१२३
ई. बिमलमान राई इन्जिनियर प्राविधिक शाखा ९८४९६३६८७
केशव प्रसाद गुरागाई अ. स. ई. प्रशासन 9852052535
खेमवन्धु अधिकारि अ. स. ई. वडा सचिव ४ र ५ ९८६२००२३२९
राज किशोर यादव कविराज आर्युवेद 9817774559
अरुन कुमार शाह योजना अधिकृत कृषि ९८५२८४०३०५
सुन्दर श्रेष्ठ हेल्थ असिष्टेन्ट स्वास्थ ९८४२०९८४०४
राधिका गौतम म. वि. नी. महिला विकास ९८४२१२५६३०
सिर्जना नेपाली प्रा. स. कृषि 9862852999
ओम पाठक सव.इन्जिनियर ओम पाठक प्राविधिक ९८४२४४३५७५
उत्तम कट्वाल ना.सु वडा सचिव १२ ९८४२०६९५०२
रामु शर्मा खत्ले खरिदार वडा सचिव १ ९८५२१४१४१७
अम्बर बहादुर राई अ. स. ई. वडा सचिव २ र ३ ९८१३६७०५९४
धन बहादुर तामाङ खरिदार वडा सचिव ८ ९८६२०६५६७५
फुर्दोवी शेर्पा खरिदार वडा सचिव ९ ९८४२०७०६३१
शंकर कुमार स्रेष्ठ खरिदार वडा सचिव १० र ११ ९८६२१४२१५५
ध्यान बहादुर तामाङ अ. स. ई. वडा सचिव १३ र १४ ९८५२०५२३२७
यशोधा सिटौला स. म. वि. नी. महिला विकास ९८४२६७१३०१
चम्पा सिं तामाङ का. स. ९८०७०२१९९८
राम कुमार स्रेष्ठ का. स. ९८११०१६६९
पासाङ शेर्पा ह. स.चा. ९८०४३१०८५६
कुमार तामाङ का. स. ९८०५३८२६७१
दिनेश कार्की ह. स.चा. ९८०३३६७०९४
ईश्वर श्वेष्ठ ह. स.चा. ९८४०२०४१०४
तारा बहादुर राई का. स. वडा न. १
राजेन्द्र भट्ट का. स. वाडा. न. ६ र ७ ९८४२५९५५१३