कर्मचारीहरु

Photo Name Designation Section Email Phone
रामप्रसाद वाग्ले प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत प्रशासन rpwagle2@gmail.com ९८४९२४५५९२
राजेश काफ्ले लेखा अधिकृत लेखा rajesh.kafle2003@gmail.com ९८५११०१६६६
मणिराम तामाङ वि.नि. शिक्षा शाखा shadanandanagarpalika@gmail.com ९८४२१६३०१३
ई. प्रेम विक्रम सिं वस्नेत सूचना प्रविधि अधिकृत, सूचना अधिकारी सूचना प्रविधि ito.shadanandamun@gmail.com ९८४९३७९७८५
राजेश भट्ट खरिदार योजना शाखा rajeshbhattasalma@gmail.com ९८६२०३२३१८
ई. बिमलमान राई इन्जिनियर प्राबिधिक 9849636867
सुन्दर श्रेष्ठ हेल्थ असिष्टेन्ट स्वास्थ ९८४२०९८४०४
सिर्जना नेपाली प्रा. स. कृषि 9862852999
ओमनाथ पाठक सव.इन्जिनियर प्राविधिक ९८४२४४३५७५
मनोज कार्की शाखा अधिकृत प्रशासन ९८५२०२९८८०
रामु शर्मा खत्ले खरिदार वडा सचिव १ ९८५२१४१४१७
अम्बर बहादुर राई अ. स. ई. वडा सचिव २ र ३ ९८१३६७०५९४
धन बहादुर तामाङ खरिदार वडा सचिव ८ ९८६२०६५६७५
फुर्दोवी शेर्पा खरिदार वडा सचिव ९ ९७४२०७०६३१
शंकर कुमार स्रेष्ठ खरिदार वडा सचिव १० र ११ ९८६२१४२१५५
ध्यान बहादुर तामाङ अ. स. ई. वडा सचिव १३ र १४ ९८५२०५२३२७
चम्पा सिं तामाङ का. स. ९८०७०२१९९८
राम कुमार स्रेष्ठ का. स. ९८११०१६६९
पासाङ शेर्पा ह. स.चा. ९८०४३१०८५६
कुमार तामाङ का. स. ९८०५३८२६७१
दिनेश कार्की ह. स.चा. ९८०३३६७०९४
ईश्वर श्वेष्ठ ह. स.चा. ishsargam@gmail.com ९८४०२०४१०४
खेमवन्धु अधिकारि अ. स. ई. वाडा. न. ४ र ५ ९८६२००२३२९
राजेश दाहाल लेखा सहायक लेखा ९८४२३३४२८७
सुरेन कुमार माझी प्रा. स. कृषि majhisuren11@gmail.com ९८६२२०९७५१
महेशचन्द्र नेपाल हेल्थ असिष्टेन्ट स्वास्थ्य 9842637273
निल बहादुर दाहाल का. स.
गोपाल तामाङ का. स. सरसफाई
केशव प्रसाद गुरागाई अ. स. ई. स्टोर तथा प्रशासन 9852052535
बसन्त चौधरी इन्जिनियर भुकम्प प्राधिकरण
कोशलेन्द्र यादव सव. ओभरसियर भुकम्प प्राधिकरण yadavkosoal05@gmail.com ९८४२५२७०७१
माचिन्द राई अ. स. ई. ९८४२११४६०८
उत्तर राई अ. स. ई. ९८६१६१३६६६
अन्जना तामाङ अ. स. ई. भुकम्प प्राधिकरण ९८०४३३८२२९
राज किशोर यादव हेल्थ असिष्टेन्ट आर्युबेद 9817774559