FAQs Complain Problems

सूचना

Staff

Photo Name Designation Section Email Phone
बिनोद कुमार भण्डारी प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत shadanandanagarpalika@gmail.com 9852054815
कुल प्रसाद ताजपुरिया योजना अधिकृत योजना शाखा georgeadynkaypey@gmail.com 9852081123
निमदोर्जे तामाङ्ग शाखा अधिकृत रोजगार संयोजक, रोजगार सेवा केन्द्र ntamang93@yahoo.com 9841854976
रामसागर यादव लेखापाल आर्थिक प्रशासन शाखा shadanandanagarpalikalekha@gmail.com 9844642868
केशव प्रसाद गुरागाई अ. स. ई. प्रशासन तथा स्टोर शाखा keshabguragain@gmail.com ९८५२०५२५३५
क्षितिज बस्नेत वडा सचिव १४ नं वडा कार्यालय, बोया ward14.shadanandamun@gmail.com 9862055677
सुरेन्द्र रामदाम अ.हे.व. स्वास्थ्य शाखा 9862045370
गोपाल तामाङ का. स. सरसफाई

षडानन्द नगरपालिका रहेको स्थान