Latest News

षडानन्द नगरपालिकाको संक्षिप्त परिचय

षडानन्द नगरपालिकाको  स्थापना २०७१ मंसिर १६ गते भएको हो। यस नगरपालिकाको केन्द्र दिंङ्ला बजारमा रहेको छ।कुल १४ वडा रहेको भोजपुरको उत्तरी क्षेत्रमा अवस्थित यस नगरपालिकाले भोजपुर नगरपालिका,खादवारी नगरपालिका, शाल्पा शिलिछो गाउपालिका, अरुण गाउपालिका तथा ट्याम्के मैयुङ गाउपालिकासँग सिमाना जोडिएको छ।शिक्षाको ज्योति वालागुरु षडानन्द अधिकारीको नामबाट यस नगरपालिकाको नामाकरण गरीएको हो।यहाको साक्षरता १००% रहेको छ तथा कुल जनसंख्या ३१६०६ रहेको छ।

षडानन्द नगरपालिका बारे केही जानकारी

नामः षडानन्द नगरपालिका

स्थापनाः बि.सं. २०७१ मंङसिर १६
नगरपालिका केन्द्रः दिंङ्ला बजार

टेलिफोन नम्बर: ०२९-४२११२४ फ्याक्स नम्बर:०२९-४२११२ 

इमेल ठेगाना: shadanandanagarpalika @ gmail.com

वेबसाइट: www.shadanandamun.gov.np 

कुल वार्ड नम्बर: 14

 कुल जनसंख्या: ३१६०६  पुरुष: १४९२५ महिला: १६६८१ 

कुल परिवार:६८३२

क्षेत्र:२४१.१५ वर्ग कि.मि.

Pages