१२ नं वडा कार्यालय देउरालीमा रिक्त रहेको कार्यालय सहयोगी पदको लिखित परीक्षा सम्बन्धी सूचना !!!