जनप्रतिनिधि शीपमूलक तालिम बारे सूचना

जनप्रतिनिधि शीपमूलक तालिम बारे सूचना थप जानकारीकाे लागि पत्रमा हेर्नु हुन अनुराेध छ ।