Latest News

आ.व. २०७७/७८ को लागि यस षडानन्द नगरपालिका अन्तर्गतका विभिन्न हाट बजारहरुको कर ठेक्का लगाउने बारे सूचना !!!

आ.व. २०७७/७८ को लागि यस षडानन्द नगरपालिका अन्तर्गतका विभिन्न हाट बजारहरुको कर ठेक्का लगाउने बारे सूचना !!!