यस षडानन्द नगरपालिका अन्तर्गत प्राविधिक सहायकको अन्तिम नतिजा प्रकाशन गरिएको सूचना !!!