सार्वजनिक खरीद / बोलपत्र सूचना

आ.व. २०७८/७९ को लागि स्टेशनरी तथा विविध कार्यालय सामाग्रीहरुको लागि अनलाईन शिलबन्दी बोलपत्र आह्वान सम्बन्धी सूचना !!!

आ.व. २०७८/०७९ को लागि नदिजन्य पदार्थ (दुंगा,गिटि,बालुवा ) संकलन, उत्खनन् तथा बिक्री कर संकलन गर्ने कार्य सम्बन्धित शिलबन्दी बोलपत्र आव्हानको १५ दिने सूचना !!! (सूचना प्रकाशित मिति :२०७८/०४/१७)

नदिजन्य पदार्थ (दुंगा,गिटि,बालुवा ) संकलन, उत्खनन् तथा बिक्री कर संकलन गर्ने कार्य सम्बन्धित शिलबन्दी बोलपत्र आव्हानको १५ दिने सूचना !!! (सूचना प्रकाशित मिति :२०७८/०४/१७)

Pages