अरुण नदी सतिघाटमा फेरी निर्माणकाे सम्झौता गर्ने बारे सूचना ।