तपाईहरु लाई षडानन्द नगरपालिका को सेवा कस्तो लागिरहेको छ?

सन्तोषजनक छ्।
75% (3 votes)
सन्तोषजनक छैन।
25% (1 vote)
Total votes: 4