तपाईहरु लाई षडानन्द नगरपालिका को सेवा कस्तो लागिरहेको छ?

सन्तोषजनक छ्।
33% (3 votes)
सन्तोषजनक छैन।
67% (6 votes)
Total votes: 9